Digital kurs - Att lära ut och lära in

Digital kurs - Att lära ut och lära in

SkillEd erbjuder inspirerande digitala kurser inom en rad med områden. Med våra digitala kurser får du tillgång till material och nyttiga föreläsningar dygnet runt, och du kan välja själv när du vill kompetensutveckla dig. Det presenteras en rad med övningar digitalt, visuellt som skriftligt och du kan välja att genomföra hela kurser eller delar av kurser. För detta använder SkillEd olika verktyg.

För kursen Att lära ut och lära in används lärplattformen Learnifier. I lärplattformen presenteras kurserna utförligt med flertalet övningar, tester, visuellt material, infografik med mera. Här kan man som deltagare även ha kontakt med varandra och med kursledaren via en chattfunktion. Undervisningen är varierad och du får både läsa dig till kunskaper och se filmer och bilder. Du kommer också få en rad övningar och uppgifter att göra för ännu djupare lärande. Du kan läsa i din egen takt och du får med dig en massa material som tex mallar att använda.


Förmodligen lär du dig nya saker varje dag utan att ens reflektera över det. Kanske lär du dig att laga en ny maträtt, kanske hitta till ett nytt ställe, kanske att hantera en ny teknisk pryl. Kanske lär du även andra något varje dag, ett barn som ska lära sig att knyta skorna eller en äldre släkting som kanske behöver hjälp med något. Många lär även ut i sina arbeten, utan att för den skull vara utbildade lärare. Ett uppdrag kanske innebär att hålla i en workshop, en utbildning, en presentation eller ett seminarium. Gör du sådant på jobbet?

För att lyckas med det och få andra att lära och utvecklas krävs pedagogiskt kunnande. Genom konkreta verktyg och mer kunskap om hur lärandet går till och hur du kan arbeta med motivation kan du bli ännu bättre på att få kvalitativt lärande att stanna kvar. På den här kursen får du den kunskapen

Detta är en grundkurs i pedagogiskt kunnande som kommer att ge dig förståelse, kunskap och konkreta verktyg och metoder för att du ska känna dig tryggare i rollen som instruktör/workshopledare/ kursledare.

Efter denna utbildning kommer du

 • ha ökad förståelse för hur vuxna lär
 • ha konkreta verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en kurs
 • ha förståelse för hur du kan arbeta med att ge respons
 • ha metoder för att arbeta med motivation och ge förutsättningar för ett kvalitativt lärande
 • ha tekniker för att känna dig mer trygg i din roll som kursledare/instruktör/presentatör/workshopledare

Exempel på innehåll

 • Såhär lär vuxna bäst
 • Minnesträning
 • Planera en kurs från rätt håll, baklänges
 • Metoder som skapar engagemang och lärande
 • Såhär får man lärandet att stanna kvar
 • Bedömning, utvärdering och feedback

Praktisk information

Ingår i kursen:

 • Nedladdningsbart arbetsmaterial och infografik som kan användas efter kursen är slut
 • Tillgång till självinstruerande övningar som du kan använda i din arbetsvardag
 • Möjlighet till en aktiv kommunikation med kursledare och andra kursdeltagare under kursens gång

Omfattning: Kursen består av 12 moduler och tar totalt cirka 5-6 timmar att genomföra. För bästa resultat, bör du gå igenom dem i tur och ordning och du kan upprepa dem hur många gånger du vill.

Du har tillgång till kursen under 6 månader efter att du fått kurslänken.

Anmälan: Via formulär längre ned på sidan eller via info@skilled.se.

Pris: 1 495 kr exkl moms

Bokningsvillkor och betalning: Betalning erläggs mot faktura. Anmälan är bindande.

För frågor kontakta: info@skilled.se

Lärare

Patrik Olsson
Patrik har arbetat som legitimerad lärare och utbildningsledare i 13 år, han är en meriterad förstelärare och har en förmåga att föra lärandet orubbligt framåt för varje individ. Patrik har under många år fortbildat lärare och genomfört lektionsobservationer i syfte att utveckla undervisningen. Förutom en gedigen lärarbakgrund är Patrik också diplomerad samtalscoach och certifierad i DISC-analys och GDQ, grupputveckling.

Katja Wennerfors
Katja är certifierad i Extended DISC och legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildningar och kursledning. Katja utbildar bland annat medarbetare på myndigheter och kommer inom förändring, självledarskap, kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i anmälningsformuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.