Almedalen 2019 - fredag

Det var röd flagga vid bryggan imorse och ute på havet står just nu Viking Line still i väntan på lugnare väder. Det stormar rejält. Vi sitter forfarande tryggt på ön och känner i och försig av stormen. Men vi är knappast i gungning. Vi märker här i Almedalen hur intresset för skilling och re-skilling ökat. Att utbildningen inte längre är förbehållet skola och högre läroverk vittnar flera aktörer om under veckan och seminarier kring vikten av omskolning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet blir fler. Företag och andra arbetsgivare kliver in och inser att det är en framgångsfråga hur man hanterar sina medarbetares utveckling. Samtidigt ökar kraven på att individen själv ska ta ansvar för att förkovra sig och hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. På ett seminarium jag deltog i diskuterades att kravet på en specifik examen sjunker för många yrken. Att kunna ha satt upp ett mål, genomfört och avslutat en godkänd utbildning och visat på förmågan att lära och att slutföra, det framhålls dock som ännu viktigare än tidigare. Detta i en tid när livslängden ökar, det vill säga vi kommer behöva arbeta längre och således kommer vi att byta yrke oftare, när digitalisering och globalisering kräver att vi arbetar på andra sätt med andra saker och och när hållbarhetsfrågorna är en hygienfaktor i varje framgångsrik verksamhet.

Med detta ovan i åtanke är utbildning hetare än någonsin. Jag som arbetat med frågan under hela min karriär märker hur erfarenheter från gymnasieskola, Yrkeshögskola, vuxenutbildning och SFI plötsligt är intressanta för företag. Från att kanske enbart ha legat på HR-avdelningens bord börjar fler och fler verksamheter skapa egna akademier och pedagogens unika kunskaper efterfrågas i många skiftande branscher.

I politiken märker vi också hur fler politiker i sina tal berör områden som samverkan, samarbeta, driva riktning och mötas, snarare än att enbart spetsa in sig på egna sakfrågor. Att bredda kompetens, se möjligheter och visa nyfikenhet på andra områden och arbeta i tvärsnitt blir avgörande.

Vi avslutar snart almedalsveckan efter mycket inspiration och input, men även med tillförsikten att utbildningssektorn är det nya svarta för fler branscher än den egna. Ordet "re-skilling" är ett starkt nyckelord, vare sig vi diskuterar svensk konkurrenskraft, mångfald, validering, locka talanger, arbeta hållbart och etiskt eller skapa innovation. Med ny kraft fortsätter vi arbeta hårt för skräddarsydd utbildning som får människor att vilja utvecklas. /Kristin Arnberg

Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.