Om oss

Flexibel och individanpassad utbildning

SkillEd erbjuder skräddarsydda företagsutbildningar och utbildningar för vuxna. Verksamheten är en del av Kunskapsskolan i Sverige som även driver grundskolor och gymnasier.

Kunskapsskolan startades av Peje Emilsson 1999. Ett frö till Kunskapsskolans pedagogiska modell såddes hos honom under tidigt 60-tal när Peje gick i lågstadiet på Svandammsskolan i Nynäshamn. Här blev han allvarligt mobbad men tack vare kloka lärare fick han flytta och hamnade hos sin mormor på Södermalm i Stockholm. Det hela övertygade honom om att en dag starta en skola där varje elev står i centrum och fokus låg på att alla människor har lika värde men är olika.

Peje Emilsson är annars kanske mest känd som grundare av Kreab 1970, en världsledande kommunikationsrådgivare med huvudkontor i Stockholm. Kreab har 400 medarbetare från dryga 40 nationaliteter och är verksam i tjugofem länder. Han har också startat Demoskop som gör opinionsundersökningar och Silver Life som erbjuder nya typer av boenden för framtidens seniorer.

Drivkraft - att göra saker bättre

Den gemensamma drivkraften för dessa initiativ är att förbättra verksamheter och tjänster. När Peje gav sig in i utbildningssektorn var det för att starta den skola han saknade när han själv var barn - en skola som utgår från att alla människor har lika värde men är olika. Kunskapsskolans viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Betygsresultaten visar att Kunskapsskolan når högre än genomsnittet för svenska skolor. Kunskapsskolan har också högre andel elever som går ut med betyg i alla ämnen, jämfört med landets genomsnitt, och de årliga nöjdhetsundersökningarna visar på stor uppskattning bland elever, föräldrar och medarbetare.

Internationellt intresse
Idag har Kunskapsskolan i Sverige vuxit till 29 grundskolor och sju gymnasier i Sverige. Intresset för pedagogiken är också stor internationellt. Idag finns en mängd skolor, med sammanlagt över 20.000 elever, som följer hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt i Holland, Indien, Storbritannien, Saudiarabien och USA. Det individbaserade sättet att se på utbildning har väckt intresse hos flera företag som har behov av kompetensutveckling av vuxna.

Individfokuset är grundläggande
Det var därför naturligt att 2015 börja erbjuda utbildningar till företag som är i behov av ny eller utvecklad kompetens. Individfokuset är grundläggande även i denna verksamhet. Naturligt är också att varje företag är unikt med olika förutsättningar och behov. Detta mötte vi med en modell där utbildningarna skräddarsys.

"Kunskaperna från kursen har gjort att vi har ett mer öppet samtal."

Anna-Karin Öhlund
Deltagare på kursen Coachande samtal