Våra utbildningar

Några av våra utbildningar

Många av SkillEds utbildningar arbetas fram tillsammans med våra partners utifrån de specifika behov som just de företagen har. Vi har gedigen pedagogisk kompetens och vet hur man sätter mål för utbildningsinsatser på såväl företags- som individnivå. Vi kan ta oss an en mängd olika uppdrag men har särskilt stark kompentens och erfarenhet inom följande områden.

Samtal som verktyg

Goda samtal skapar goda relationer. Med ökat kunnande om olika samtalsmodeller kan man förbättra bemötande av exempelvis kunder och teamdeltagare. Vi erbjuder bland annat kurser i coachande samtal, utvecklande feedback och medarbetarsamtal.

Etablering och integration

Såväl språkkunskaper som förståelse för ett lands kultur, normer och koder är avgörande för att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Vi erbjuder en mängd olika utbildningar för att ge utrikesfödda de verktyg som krävs för varaktiga jobb.

Utvecklade ämneskunskaper

Ibland behöver enstaka ämnen kompletteras hos medarbetare. Vi erbjuder individuell coaching och gruppundervisning i bland annat språk, matematik, företagsekonomi och entreprenörskap.

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy